STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M1 Note tại Cần Thơ 700,000 đ 3h
2 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M1 tại Cần Thơ 600,000 đ 3h
3 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M2 Note tại Cần Thơ 500,000 đ 3h
4 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M2 tại Cần Thơ 450,000 đ 3h
5 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3 Max tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
6 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3 Metal tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
7 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3 Note tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
8 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
9 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3e tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
10 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3s tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
11 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M3x tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
12 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M4 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
13 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M5 Note tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
14 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M5 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
15 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M5s tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
16 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M6 Note tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
17 Thay mặt kính cảm ứng Meizu M6 tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
18 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Mx4 Pro tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
19 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Mx4 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
20 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Mx5 tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
21 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Mx6 tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
22 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 5 Mini tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
23 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 5 tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
24 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 6 Edge tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
25 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 6 Plus tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
26 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 6 tại Cần Thơ 700,000 đ 1 ngày
27 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 6s tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
28 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 7 Plus tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
29 Thay mặt kính cảm ứng Meizu Pro 7 tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
30 Thay mặt kính cảm ứng Meizu U10 tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
31 Thay mặt kính cảm ứng Meizu U20 tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
32 Thay mặt kính màn hình cảm ứng Meizu 0 đ