STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Thay mặt kính cảm ứng Huawei 4X (CHE2-L11) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
2 Thay mặt kính cảm ứng Huawei G Play Mini (CHC-U01) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
3 Thay mặt kính cảm ứng Huawei G7 Plus (G8) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
4 Thay mặt kính cảm ứng Huawei GR 5 (Kii-l23) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
5 Thay mặt kính cảm ứng Huawei GR5 2017 (BLL-L22) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
6 Thay mặt kính cảm ứng Huawei GR5 mini (NMO-L31) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
7 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 4A tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
8 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 4C (CHM-U01) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
9 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 5C tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
10 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 5X (KIW-AL10) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
11 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 7 (PLK-AL10) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
12 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 7i (ATH-AL00) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
13 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Honor 8 (FRD-AL00) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
14 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Mate 7 (MT7-L09) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
15 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Mate 8 (NXT-L29) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
16 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Mate 9 tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
17 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Mediapad M2 tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
18 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Mediapad T2 tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
19 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Nexus 6P tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
20 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Nexus V8 tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
21 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P8 (GRA-UL00) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
22 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P8 Lite (ALE-L21) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
23 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P8 Max (DAV-703L) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
24 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P9 (EVA-L19) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
25 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P9 Lite (VNS-L31) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
26 Thay mặt kính cảm ứng Huawei P9 Plus (VIE-L29) tại Cần Thơ 1,000,000 đ 1 ngày
27 Thay mặt kính cảm ứng Huawei S7-721 tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
28 Thay mặt kính cảm ứng Huawei S8-701 tại Cần Thơ 0 đ 1 ngày
29 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Y5 II (CUN-U29) tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
30 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Y541 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
31 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Y6 II (CAM-L21) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
32 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Y6 Pro (TIT-U02) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
33 Thay mặt kính cảm ứng Huawei Y6 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
34 Thay mặt kính màn hình cảm ứng Huawei 0 đ