STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Thay mặt kính cảm ứng, thay màn hình Xiaomi 0 đ
2 Ép cảm ứng Oppo A71 500,000 đ 3h
3 Ép cảm ứng Oppo Find Clover 400,000 đ 3h
4 Ép cảm ứng Oppo Find Way 450,000 đ 3h
5 Ép cảm ứng Oppo Find Way S 350,000 đ 3h
6 Ép cảm ứng Oppo N3 600,000 đ 3h
7 Ép cảm ứng Oppo YoYo R2001 250,000 đ 3h
8 Ép kính cảm ứng Oppo F1 350,000 đ 3h
9 Ép kính cảm ứng Oppo F1s 350,000 đ 3h
10 Ép kính cảm ứng Oppo Find 5 350,000 đ 3h
11 Ép kính cảm ứng Oppo Find 5 Mini 350,000 đ 3h
12 Ép kính cảm ứng Oppo Find 7 X9077 X9076 450,000 đ 3h
13 Ép kính cảm ứng Oppo Find 7a X9007 X9007 X9006 X9000 450,000 đ 3h
14 Ép kính cảm ứng Oppo Mirror 3 350,000 đ 3h
15 Ép kính cảm ứng Oppo Mirror 5 350,000 đ 3h
16 Ép kính cảm ứng Oppo Mirror 5s 400,000 đ 3h
17 Ép kính cảm ứng Oppo N1 600,000 đ 3h
18 Ép kính cảm ứng Oppo N1 Mini 500,000 đ 3h
19 Ép kính cảm ứng Oppo R1 R829 350,000 đ 3h
20 Ép kính cảm ứng Oppo R1s R1k R8007 R8001 350,000 đ 3h
21 Ép kính Oppo F1 Plus 550,000 đ 3h
22 Ép kính Oppo F1s 2017 450,000 đ 3h
23 Ép kính Oppo F3 Lite A57 450,000 đ 3h
24 Ép kính Oppo R3 R7007 450,000 đ 3h
25 Ép kính Oppo R5 Gilded 450,000 đ 3h
26 Ép kính Oppo R5 R8106 R8107 450,000 đ 3h
27 Ép kính Oppo R5s 500,000 đ 3h
28 Ép kính Oppo R7 Lite 400,000 đ 3h
29 Ép kính Oppo R7 Plus 600,000 đ 3h
30 Ép kính Oppo R7s 550,000 đ 3h
31 Ép kính Oppo R9 550,000 đ 3h
32 Ép kính Oppo R9 Plus 700,000 đ 1 ngày
33 Ép kính Oppo R9S 650,000 đ 3h
34 Ép thay kính cảm ứng Oppo A31 tại Cần Thơ 0 đ 3h
35 Ép thay kính cảm ứng Oppo A33 tại Cần Thơ 0 đ 3h
36 Ép thay kính cảm ứng Oppo A37 tại Cần Thơ 0 đ 3h
37 Ép thay kính cảm ứng Oppo A77 tại Cần Thơ 0 đ 3h
38 Ép thay kính Oppo F3 450,000 đ 3h
39 Ép thay kính Oppo F3 Plus 500,000 đ 3h
40 Ép thay kính Oppo F5 500,000 đ 1 ngày
41 Thay cảm ứng Oppo Find Mirror 350,000 đ 3h
42 Thay cảm ứng Oppo Find Muse 350,000 đ 3h
43 Thay cảm ứng Oppo Neo 3 R831k 300,000 đ 3h
44 Thay kính cảm ứng Oppo Joy 350,000 đ 3h
45 Thay kính cảm ứng Oppo Joy 3 250,000 đ 3h
46 Thay kính cảm ứng Oppo Neo 5 300,000 đ 3h
47 Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7 350,000 đ 3h
48 Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s 350,000 đ 3h
49 Thay kính cảm ứng Oppo Neo 9 A37 350,000 đ 3h
50 Thay kính cảm ứng Oppo Neo 9s A39 350,000 đ 3h
51 Thay kính cảm ứng Oppo Neo R831 300,000 đ 3h
52 Thay màn hình - mặt kính cảm ứng Vivo 0 đ
53 Thay màn hình cảm ứng điện thoại Asus 0 đ
54 Thay màn hình cảm ứng điện thoại LG uy tín 0 đ
55 Thay màn hình cảm ứng điện thoại Sky 0 đ
56 Thay màn hình cảm ứng điện thoại, máy tính bảng Lenovo 0 đ
57 Thay màn hình cảm ứng, thay pin điện thoại Lumia 0 đ
58 Thay màn hình mặt kính cảm ứng, pin HTC 0 đ
59 Thay màn hình mặt kính Samsung 0 đ
60 Thay màn hình, mặt kính iPhone 0 đ
61 Thay mặt kính màn hình cảm ứng Huawei 0 đ
62 Thay mặt kính màn hình cảm ứng iPad 0 đ
63 Thay mặt kính màn hình cảm ứng Meizu 0 đ
64 Thay mặt kính màn hình cảm ứng Oppo 0 đ