STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Thay màn hình iPhone 5 600,000 đ 1 tiếng
2 Thay màn hình iPhone 5C 700,000 đ 1 tiếng
3 Thay màn hình iPhone 5S 600,000 đ 1 tiếng
4 Thay màn hình iPhone 6 800,000 đ 3 tiếng
5 Thay màn hình iPhone 6 Plus 1,100,000 đ 3 tiếng
6 Thay màn hình iPhone 6S 1,000,000 đ 3 tiếng
7 Thay màn hình iPhone 6S Plus 1,700,000 đ 3 tiếng
8 Thay màn hình iPhone 7 2,000,000 đ 3 tiếng
9 Thay màn hình iPhone 7 Plus 2,500,000 đ 3 tiếng
10 Thay mặt kính iPhone 4/4s 150,000 đ 2h
11 Thay mặt kính iPhone 5/5s 200,000 đ
12 Thay mặt kính iPhone 6 250,000 đ
13 Thay mặt kính iPhone 6 Plus 350,000 đ
14 Thay mặt kính iPhone 6S 300,000 đ 2h
15 Thay mặt kính iPhone 6S Plus 350,000 đ
16 Thay mặt kính iPhone 7 400,000 đ 3h
17 Thay mặt kính iPhone 7 Plus 500,000 đ 3h
18 Thay pin iPhone zin chính hãng tại Cần Thơ 0 đ 1h