STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép thay cảm ứng Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 600,000 đ 3h
2 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2015 300,000 đ 3h
3 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2016 400,000 đ 3h
4 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2017 450,000 đ 3h
5 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2015 350,000 đ 3h
6 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2016 450,000 đ 3h
7 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2017 500,000 đ 3h
8 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2015 400,000 đ 3h
9 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2016 450,000 đ 3h
10 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017 450,000 đ 3h
11 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 500,000 đ 3h
12 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 500,000 đ 3h
13 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9 500,000 đ 1 ngày
14 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro 500,000 đ 1 ngày
15 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha G850 400,000 đ 3h
16 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E5 350,000 đ 3h
17 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E7 350,000 đ 3h
18 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J1 2016 350,000 đ 3h
19 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J3 2016 350,000 đ 3h
20 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro 2016 400,000 đ 3h
21 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J5 2016 300,000 đ 3h
22 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime 350,000 đ 3h
23 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 300,000 đ 3h
24 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 2016 300,000 đ 3h
25 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus 400,000 đ 3 tiếng
26 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime 350,000 đ
27 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro 350,000 đ 3h
28 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy S8 1,000,000 đ 1 ngày
29 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus 1,000,000 đ 1 ngày
30 Ép thay mặt kính Samsung Note 1 300,000 đ 3h
31 Ép thay mặt kính Samsung Note 2 350,000 đ 3h
32 Ép thay mặt kính Samsung Note 3 350,000 đ 3h
33 Ép thay mặt kính Samsung Note 3 Neo 350,000 đ 3h
34 Ép thay mặt kính Samsung Note 4 450,000 đ 3h
35 Ép thay mặt kính Samsung Note 5 600,000 đ 3h
36 Ép thay mặt kính Samsung Note Edge 1,500,000 đ 1 ngày
37 Ép thay mặt kính Samsung S2 300,000 đ 3h
38 Ép thay mặt kính Samsung S3 300,000 đ 3h
39 Ép thay mặt kính Samsung S4 300,000 đ 3h
40 Ép thay mặt kính Samsung S5 350,000 đ 3h
41 Ép thay mặt kính Samsung S6 450,000 đ 3h
42 Ép thay mặt kính Samsung S6 Edge 800,000 đ 3h
43 Ép thay mặt kính Samsung S6 Edge Plus 1,100,000 đ 3 tiếng
44 Ép thay mặt kính Samsung S7 500,000 đ 3h
45 Ép thay mặt kính Samsung S7 Edge 900,000 đ 1 ngày
46 Thay kính cảm ứng Samsung Core 2 Duos (G355H) 250,000 đ
47 Thay kính cảm ứng Samsung Core Duos (I8262) 300,000 đ
48 Thay kính cảm ứng Samsung Core Prime (G361/G360) 300,000 đ 3h
49 Thay kính cảm ứng Samsung Galaxy J2 Prime G532 350,000 đ 3h
50 Thay kính cảm ứng Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 400,000 đ 3h
51 Thay kính cảm ứng Samsung Grand 1 I9082 300,000 đ 3h
52 Thay kính cảm ứng Samsung Grand 2 G7102 300,000 đ 3h
53 Thay kính cảm ứng Samsung Grand Prime G530 G531 300,000 đ 3h
54 Thay màn hình mặt kính Samsung 0 đ
55 Thay màn hình Samsung Galaxy A3 2015 2,000,000 đ 3 tiếng
56 Thay màn hình Samsung Galaxy A3 2016 2,000,000 đ 3 tiếng
57 Thay màn hình Samsung Galaxy A5 2015 2,400,000 đ 3 tiếng
58 Thay màn hình Samsung Galaxy A5 2016 2,700,000 đ 3 tiếng
59 Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2015 2,700,000 đ 3 tiếng
60 Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2016 3,200,000 đ 3 tiếng
61 Thay màn hình Samsung Galaxy A8 2015 3,600,000 đ 3 tiếng
62 Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2,800,000 đ 3 tiếng
63 Thay màn hình Samsung Galaxy A9 Pro 2,800,000 đ 1 ngày
64 Thay màn hình Samsung Galaxy E5 2,100,000 đ 3 tiếng
65 Thay màn hình Samsung Galaxy E7 2,400,000 đ 3 tiếng
66 Thay màn hình Samsung Galaxy J1 2016 1,400,000 đ 3 tiếng
67 Thay màn hình Samsung Galaxy J3 2016 1,700,000 đ 3 tiếng
68 Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro 2016 1,700,000 đ 3 tiếng
69 Thay màn hình Samsung Galaxy J5 2016 1,700,000 đ 3 tiếng
70 Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime 1,300,000 đ 3 tiếng
71 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 2,500,000 đ 3 tiếng
72 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 2016 1,900,000 đ 3 tiếng
73 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus 0 đ 3 tiếng
74 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime 1,300,000 đ 3 tiếng
75 Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro 2,000,000 đ 3 tiếng
76 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 1,800,000 đ 3 tiếng
77 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 2,700,000 đ 3 tiếng
78 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 3,200,000 đ 3 tiếng
79 Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 3,500,000 đ 3 tiếng
80 Thay màn hình Samsung Galaxy S6 3,000,000 đ 3h
81 Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge 3,000,000 đ 3h
82 Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus 4,200,000 đ 3 tiếng
83 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 3,300,000 đ 3h
84 Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge 4,000,000 đ 3 tiếng
85 Thay màn hình Samsung Galaxy S8 4,200,000 đ 1 ngày
86 Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus 4,200,000 đ 1 ngày