STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép thay cảm ứng Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 600,000 đ 3h
2 Ép thay cảm ứng Samsung Note 10" (N8000 / N8010 / N8013 / N8020) tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
3 Ép thay cảm ứng Samsung Note 10.1 (2014 Edition) (SM-P600 P601) tại Cần Thơ 850,000 đ 1 ngày
4 Ép thay cảm ứng Samsung Tab 3 - 8.0" (T311/ T310) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
5 Ép thay cảm ứng Samsung Tab 4 (T231 / T235, có lỗ loa) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
6 Ép thay cảm ứng Samsung Tab 4 - 10.1" (T530 / T531 / T535) tại Cần Thơ 700,000 đ 1 ngày
7 Ép thay cảm ứng Samsung Tab 4 - 8.0" (SM-T331) tại Cần Thơ 750,000 đ 1 ngày
8 Ép thay cảm ứng Samsung Tab A 8.0 (T355 /P355) tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
9 Ép thay cảm ứng Samsung Tab A 9.7 (P550/ P555) tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
10 Ép thay cảm ứng Samsung Tab Pro - 8.4" (T320) tại Cần Thơ 750,000 đ 1 ngày
11 Ép thay kính Samsung Tab A6 7.0 (T285) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
12 Ép thay kính Samsung Tab S - 10.5" (T805/ T801/ T800) tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
13 Ép thay kính Samsung Tab S - 8.4" (T705) tại Cần Thơ 700,000 đ 1 ngày
14 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2015 300,000 đ 3h
15 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2016 400,000 đ 3h
16 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A3 2017 450,000 đ 3h
17 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2015 350,000 đ 3h
18 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2016 450,000 đ 3h
19 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A5 2017 500,000 đ 3h
20 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2015 400,000 đ 3h
21 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2016 450,000 đ 3h
22 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A7 2017 450,000 đ 3h
23 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2015 500,000 đ 3h
24 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A8 2016 500,000 đ 3h
25 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9 500,000 đ 1 ngày
26 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro 500,000 đ 1 ngày
27 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy Alpha G850 400,000 đ 3h
28 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E5 350,000 đ 3h
29 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy E7 350,000 đ 3h
30 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J1 2016 350,000 đ 3h
31 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J3 2016 350,000 đ 3h
32 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro 2016 400,000 đ 3h
33 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J5 2016 350,000 đ 3h
34 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime 400,000 đ 3h
35 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 350,000 đ 3h
36 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 2016 350,000 đ 3h
37 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime 400,000 đ
38 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro 500,000 đ 3h
39 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy S8 1,200,000 đ 1 ngày
40 Ép thay mặt kính Samsung Galaxy S8 Plus 1,500,000 đ 1 ngày
41 Ép thay mặt kính Samsung Note 1 300,000 đ 3h
42 Ép thay mặt kính Samsung Note 2 350,000 đ 3h
43 Ép thay mặt kính Samsung Note 3 350,000 đ 3h
44 Ép thay mặt kính Samsung Note 3 Neo 350,000 đ 3h
45 Ép thay mặt kính Samsung Note 4 450,000 đ 3h
46 Ép thay mặt kính Samsung Note 5 600,000 đ 3h
47 Ép thay mặt kính Samsung Note Edge 1,500,000 đ 1 ngày
48 Ép thay mặt kính Samsung S2 300,000 đ 3h
49 Ép thay mặt kính Samsung S3 300,000 đ 3h
50 Ép thay mặt kính Samsung S4 300,000 đ 3h
51 Ép thay mặt kính Samsung S5 350,000 đ 3h
52 Ép thay mặt kính Samsung S6 550,000 đ 3h
53 Ép thay mặt kính Samsung S6 Edge 1,000,000 đ 3h
54 Ép thay mặt kính Samsung S7 600,000 đ 3h
55 Ép thay mặt kính Samsung S7 Edge 1,500,000 đ 1 ngày
56 Thay cảm ứng Samsung Tab E 9.6 (T560/ T561) tại Cần Thơ 700,000 đ 1 ngày
57 Thay kính cảm ứng Samsung Core 2 Duos (G355H) 250,000 đ
58 Thay kính cảm ứng Samsung Core Duos (I8262) 300,000 đ
59 Thay kính cảm ứng Samsung Core Prime (G361/G360) 300,000 đ 3h
60 Thay kính cảm ứng Samsung Galaxy J2 Prime G532 350,000 đ 3h
61 Thay kính cảm ứng Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 400,000 đ 3h
62 Thay kính cảm ứng Samsung Grand 1 I9082 300,000 đ 3h
63 Thay kính cảm ứng Samsung Grand 2 G7102 300,000 đ 3h
64 Thay kính cảm ứng Samsung Grand Prime G530 G531 300,000 đ 3h
65 Thay kính cảm ứng Samsung Note - 8" (N5100/ N5110) tại Cần Thơ 750,000 đ 1 ngày
66 Thay kính cảm ứng Samsung Tab (P1000/ I987/ i800/ SC-01C/ T849/ M180s/ P100) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
67 Thay kính cảm ứng Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
68 Thay kính cảm ứng Samsung Tab - 8.9 (P7300) tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
69 Thay kính cảm ứng Samsung Tab 2 - 10.1 (P5100/ P5110/ P5115) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
70 Thay kính cảm ứng Samsung Tab 3 - 7.0" (T211/ T210) tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
71 Thay kính cảm ứng Samsung Tab 3 Lite (T110 /T111/T116) tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
72 Thay kính cảm ứng Samsung Tab 7 Plus (P6200/ P6201/ P6211/ SC-01E) tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
73 Thay kính cảm ứng Samsung Tab A 9.7 (T550/ T555) tại Cần Thơ 800,000 đ 1 ngày
74 Thay màn hình mặt kính Samsung 0 đ