STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép thay cảm ứng HTC 8S tại Cần Thơ 350,000 đ 1 ngày
2 Ép thay cảm ứng HTC 8X tại Cần Thơ 350,000 đ 1 ngày
3 Ép thay cảm ứng HTC Butterfly 2 tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
4 Ép thay cảm ứng HTC Butterfly X920s/ X920d/ X920e tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
5 Ép thay cảm ứng HTC Desire 326 tại Cần Thơ 450,000 đ
6 Ép thay cảm ứng HTC Desire 400 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
7 Ép thay cảm ứng HTC Desire 500 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
8 Ép thay cảm ứng HTC Desire 501 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
9 Ép thay cảm ứng HTC Desire 510 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
10 Ép thay cảm ứng HTC Desire 516 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
11 Ép thay cảm ứng HTC Desire 600 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
12 Ép thay cảm ứng HTC Desire 601 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
13 Ép thay cảm ứng HTC Desire 603 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
14 Ép thay cảm ứng HTC Desire 610 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
15 Ép thay cảm ứng HTC Desire 616 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
16 Ép thay cảm ứng HTC Desire 620 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
17 Ép thay cảm ứng HTC Desire 626 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
18 Ép thay cảm ứng HTC Desire 628 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
19 Ép thay cảm ứng HTC Desire 630 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
20 Ép thay cảm ứng HTC Desire 700 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
21 Ép thay cảm ứng HTC Desire 728 tại Cần Thơ 550,000 đ 1 ngày
22 Ép thay cảm ứng HTC Desire 816 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
23 Ép thay cảm ứng HTC Desire 820 Mini tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
24 Ép thay cảm ứng HTC Desire 820 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
25 Ép thay cảm ứng HTC Desire 826 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
26 Ép thay cảm ứng HTC Desire Eye tại Cần Thơ 650,000 đ 1 ngày
27 Ép thay cảm ứng HTC E8 tại Cần Thơ 400,000 đ
28 Ép thay cảm ứng HTC E9 tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
29 Ép thay cảm ứng HTC One M7 Mini tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
30 Ép thay cảm ứng HTC One M7 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
31 Ép thay cảm ứng HTC One M8 Mini tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
32 Ép thay cảm ứng HTC One M8 tại Cần Thơ 400,000 đ 1 ngày
33 Ép thay cảm ứng HTC One M9 tại Cần Thơ 450,000 đ
34 Ép thay cảm ứng HTC One Max tại Cần Thơ 600,000 đ 1 ngày
35 Ép thay cảm ứng HTC One X tại Cần Thơ 450,000 đ 1 ngày
36 Ép thay kính HTC One A9 tại Cần Thơ 500,000 đ 1 ngày
37 Thay màn hình mặt kính cảm ứng, pin HTC 0 đ
38 Thay pin HTC 8S tại Cần Thơ 250,000 đ
39 Thay pin HTC 8X tại Cần Thơ 250,000 đ
40 Thay pin HTC Butterfly tại Cần Thơ 350,000 đ
41 Thay pin HTC E8 tại Cần Thơ 300,000 đ
42 Thay pin HTC One M7 tại Cần Thơ 250,000 đ
43 Thay pin HTC One M8 tại Cần Thơ 250,000 đ
44 Thay pin HTC One M9 tại Cần Thơ 300,000 đ
45 Thay pin HTC One Max tại Cần Thơ 450,000 đ