STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép thay cảm ứng Lumia 1320 tại Cần Thơ 550,000 đ 3h
2 Ép thay cảm ứng Lumia 1520 tại Cần Thơ 800,000 đ 3h
3 Ép thay cảm ứng Lumia 720 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
4 Ép thay cảm ứng Lumia 830 tại Cần Thơ 550,000 đ 3h
5 Ép thay kính Lumia 1020 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
6 Ép thay kính Lumia 540 tại Cần Thơ 300,000 đ 3h
7 Ép thay kính Lumia 550 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
8 Ép thay kính Lumia 630 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
9 Ép thay kính Lumia 635 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
10 Ép thay kính Lumia 640 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
11 Ép thay kính Lumia 640 XL tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
12 Ép thay kính Lumia 650 tại Cần Thơ 400,000 đ 3h
13 Ép thay kính Lumia 730 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
14 Ép thay kính Lumia 800 tại Cần Thơ 400,000 đ 3h
15 Ép thay kính Lumia 900 tại Cần Thơ 400,000 đ 3h
16 Ép thay kính Lumia 925 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
17 Ép thay kính Lumia 928 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
18 Ép thay kính Lumia 930 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
19 Ép thay kính Lumia 950 tại Cần Thơ 450,000 đ 3h
20 Ép thay kính Lumia 950 XL tại Cần Thơ 500,000 đ 3h
21 Thay kính cảm ứng Lumia 430 tại Cần Thơ 300,000 đ 3h
22 Thay kính cảm ứng Lumia 520/ 525 tại Cần Thơ 250,000 đ 3h
23 Thay kính cảm ứng Lumia 530 tại Cần Thơ 350,000 đ 3h
24 Thay kính cảm ứng Lumia 532 tại Cần Thơ 300,000 đ 3h
25 Thay kính cảm ứng Lumia 535 tại Cần Thơ 300,000 đ 3h
26 Thay kính cảm ứng Lumia 820 tại Cần Thơ 500,000 đ 3h
27 Thay kính cảm ứng Lumia 620 tại Cần Thơ 400,000 đ 3h
28 Thay kính cảm ứng Lumia 625 tại Cần Thơ 300,000 đ 3h
29 Thay kính cảm ứng Lumia 920 tại Cần Thơ 500,000 đ 3h
30 Thay màn hình cảm ứng, thay pin điện thoại Lumia 0 đ