STT Nội dung Giá Thời gia làm
1 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 2 (ZE550/ Z008D/ ZE551/Z00AD) 350,000 đ 1 ngày
2 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 2 laser 5.5 (ZE550KL/ ZE551KL) 350,000 đ 1 ngày
3 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 2 laser mini 5.0 (ZE500KL / ZE500KG / Z00RD socket trên) 350,000 đ 1 ngày
4 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 2 mini 5.0 (ZE500CL socket dưới) 350,000 đ 1 ngày
5 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 3 5.2 (ZE520KL) 400,000 đ 1 ngày
6 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 3 5.5 (ZE552KL) 400,000 đ 1 ngày
7 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 3 Laser (ZC551KL) 400,000 đ 1 ngày
8 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 3 Max (5.5 inch) (ZC553KL) 400,000 đ 1 ngày
9 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone 6 (A600CG/ A601CG) 350,000 đ 1 ngày
10 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone Go 5.0 (ZC500TG/ ZB500KL/ T500) 350,000 đ 1 ngày
11 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone Go 5.5 (ZB551KL/ X013DB) 400,000 đ 1 ngày
12 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone Max (ZC550KL) 350,000 đ 1 ngày
13 Ép thay cảm ứng Asus ZenFone Selfie (ZD551KL/ Z00UD) 350,000 đ 1 ngày
14 Ép thay kính Asus ZenFone 3 Max (5.2 inch) (ZC520TL) 400,000 đ 1 ngày
15 Thay kính cảm ứng Asus ZenFone 4 (T00L) 250,000 đ 1 ngày
16 Thay kính cảm ứng Asus ZenFone 4.5 (A450CG) 250,000 đ 1 ngày
17 Thay kính cảm ứng Asus ZenFone 5 (A500CG/ A500KL/ A501CG) 250,000 đ 1 ngày
18 Thay kính cảm ứng Asus ZenFone C 350,000 đ 1 ngày
19 Thay kính cảm ứng Asus ZenFone Go 4.5 (ZC451TG/ ZB450KL/ ZB452KG) 350,000 đ 1 ngày
20 Thay màn hình cảm ứng điện thoại Asus 0 đ